Gentofte Børnevenner

GBV Årskonference på Schæffergården


Dato og tid

Lørdag d. 14. april 2018 kl. 13:00 til 23:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 5. april 2018 kl. 16:00

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
2820 Gentofte
Denmark

Arrangør

Gentofte Børnevenner
+45 39651106
Ge@gbv.dk


Årskonferencen sætter i år fokus på leg og sprog, der kan styrke børnenes trivsel og udvikling og samtidig skabe et kompetenceløft for medarbejderne, ligesom vi sætter fokus på forældreinvolvering, som kan bidrage til at skabe innovative institutioner i balance og udvikling. Årskonferencen er også med til at skabe rum for at netværke og skabe relationer på tværs.

Årskonferencen består af et dags- og aftenarrangement, og der er derfor mulighed for at deltage i hele/dele af Årskonferencen.

Prisen for deltagelse på hele konferencen er kr. 450 pr. deltager. Ønsker man kun at deltage i dagsarrangementet, er prisen kr. 200, og ønsker kan kun at deltage i aftenarrangemntet, er prisen kr. 250. De institutioner, der tilmelder flere end 4 deltagere, får 50% rabat på alle deltagere ud over 4.

Program:

12.30-13.00 Indskrivning på konferencen
13.00-13.15 Åbning af konferencen v/Hovedbestyrelsen
13.15-14.45 Slip legen fri v/Mads Brodersen
15.15-16.15 Sproget skal leges og sanses v/Lotte Salling
16.30-17.50 Forældreinvolvering v/Kirsten Birk Olsen
17.50-18.15 Politikeroplæg v/Michael Fenger
18.15-18.30 Afrunding v/Theresa Moltke
18.30-23.00 Velkomstdrink og middag samt underholdning v/Bobo Moreno

 

Mads Brodersen:

- Hvorfor skal børn have mulighed for at brække en arm?

- Hvorfor bliver man klog af at få jord i hovedet?
- Hvordan slippe vi legen fri, og hvordan argumenterer vi for at opfylde læreplanerne ved at slippe legen fri?
- Kan man virkelig blive sprogligt og intellektuelt stimuleret af at hoppe i vandpytter?

Disse og mange andre spørgsmål skal vi svare på sammen på baggrund af oplæg fra Mads Brodersen og gennem dialogpauser med hinanden. 

Dagen vil derfor veksle mellem oplæg, små aktiviteter og dialog. 


Lotte Salling:

Remser og små historier, kombineret med fagter, klap og tramp, understøtter ikke blot den sproglige, rytmiske opmærksomhed, men også børns fantasi og glæde ved sproget, deres motivation, koncentration og fællesskab. Desuden udfordres de basale grundsanser, som har afgørende betydning for bl.a. sprogtilegnelsen og den senere læsning. I dette oplæg afprøver vi remser og korte fortællinger, koblet på kropssproget og krydret med viden fra den nyere hjerneforskning - aktiviteter der er lette at tage med og bruge i dagligdagen med børnene.

Kirsten Birk Olsen:

Ikke flere sukkerpolitikker!

  • Inspiration til godt forældresamarbejde

Det enkelte barns forældre er i gennemsnit i dagtilbuddet ca. 2 – 2½ time om ugen. Den samlede forældregruppe er typisk tilstede i dagtilbuddet ca. halvdelen af dagen. Forældrene er en meget synlig gruppe i dagtilbuddet og har stor betydning for børnene. Selvfølgelig for eget barn, men også for barnets venner og resten af børnegruppen. Fordi børnene kigger på, hvad de voksne gør. Spejler det og gør det samme.

Vi ser på hvad der har størst betydning for at forældrene engagerer sig, på hvor samarbejdet for børnene har mest tyngde og hvorfor det så alligevel er sådan noget som sukkerpolitikken, der hos mange tager fokus. Vi trækker forskellige eksempler frem fra hverdagen og sammen drøfter vi og summer over hvordan det bedst kan omsættes til et forpligtende forældresamarbejde i jeres dagtilbud. 

Michael Fenger:

Oplægget tager udgangspunkt i politikkernes forventning til den nye aftale "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fælleskabet" og den nye lovgivning på området, samt hvilke veje de politiske vinde forventes at blæse i 2018 på Børneområdet i Gentofte Kommune samt hvilke udfordringer der i den forbindelse står lige for, og som derfor kræver ekstra fokus og/eller en særlig indsats fra institutionernes og forældrenes side i 2018.

 

 

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Gentofte Børnevenner
+45 39651106
Ge@gbv.dk